Yazı Oku


tavşan

Ömer Ateş

tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.